Prohlédněte si fotografie tvrze a jejího okolí. Pokud chcete vidět obrázky z akcí, které se na tvrzi konaly, hledejte v sekci „Co se děje / Akce na tvrzi„.